L'Associació

El Centre d'Estudis Ferroviaris Via Oberta és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la divulgació i difussió de la Cultura del Ferrocarril en totes les seves vessants.
L'àmbit d'actuació és la comarca del Vallès Oriental amb seu a la Masía de Cal Gavatx on, amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Franqueses, es realitzen la majoria d'activitats.

La Junta

President
  Sergi Carrizo
Sots President   Robert Ponz
Secretariai
  Miriam Morales
Tresorer
  José Sánchez
 


 

Núm 109 del registre d'Entitats de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Membre de la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril.
  Inscrita el 18 de juny del 1998 en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 20.820

6.oct.07