1. Objectiu:
Divulgació del Ferrocarril i el seu entorn sota una visió didàctica (tècnica, social, històrica...) a l'hora que lúdica.

2. Disponibilitat:
Matins de dies feiners de dilluns a dissabte i a hores convingudes.


3. Destinataris:

Alumnes d'Ensenyament Primari, Secundari, Batxillerat o Educació Especial.
S'aplicarà la temàtrica segons el nivell educatiu i d'acord amb els seus docents. Edat mínima recomanada 3 anys.

4. Material:
4.1. Material mòbil ferroviari:
- Locomotores elèctriques i a vapor.
- Automotor elèctric.
- Cotxes de viatgers de 3 ó 4 places.
- Vagons de mercaderies.

4.2. Material didàctic:

- "La Cuina" sala d'audiovisuals.
- Audiovisuals divulgatius de tecnologia i història ferroviaria.
- Maquetes ferroviàries a escala H0 (1:87) i N (1:160)
- Maquetes històriques.
- Aparells d'apliacions ferroviàries.
- Història del ferrocarril. El ferrocarril i el Vallès Oriental.
- Ciències aplicades. Processos físics en el ferrocarril.
- Tecnologia aplicada. Processos mecànics, elèctrics, pneumàtics... en el ferrocarril.

5. Visites guiades:
- Com funciona el tren. Viatge al Circuit Ferroviari de Cal Gavatx.
- Taller de manteniment i reparació de material mòbil.
- Maquetes ferroviàries a escala H0 (1:87) i N (1:160).
- La senyalització ferroviària.
- La feina del maquinista, del cap d'estació, del mecànic...
- L'argot ferroviari.

- Per què el tren?

6. Altres activitats:
La Masia i el Circuit Ferroviari estan situats al parc públic de Cal Gavatx (Corró d'Avall - les Franqueses del Vallès). Un espai verd de més de 4000 m2 on es poden realitzar un bon grapat d'activitats relacionades o alienes amb el ferrocarril.
La seva proximitat a l'estació de les Franqueses (línia de Vic - C3) fa que sigui molt fàcil arribar-hi en farrocarril, o com que esta situat al Polígon Industrial Congost disposa d'un accés i estacionament molt còmode par a autocars, i evidentment, turismes.

7. Contacte:
Per a més informació o concertar alguna visita seguiu aquest enllaç:
contacte >>

8. Sol·licituts:

Podeu sol·licitar una visita omplint l'imprès corresponent que podeu descarregar directament: Sol·licitud de Visita >>, demanar-ho a les nostres instal.lacions i que  també us facilitaran al

Patronat Municipal de Cultura i Ensenyament
Centre Cultural Can Ganduxer, av. de la Sagrera, 1, Corró d'Avall.
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Telèfon: 93 846 65 06. Fax: 93 840 05 72.

o també podeu demanar-ho al correu electrònic de via oberta

9. Normativa:
Per poder estar amparats per la legislació vigent, en tot moment es tindrà cura de complir, el més escupulosament possible, el Reglament de Viatgers. Recomanem la seva lectura abans de sol·licitar una visita.
Reglament de Viatgers >>

10. Preus:
Via Oberta és una entitat sense ànim de lucre i els imports els destina al cobriment d'assegurances i despeses, funcionament propi de l’entitat, a tasques socials i a la construcció i manteniment de material tant per al circuit de Modelisme Tripulat com per a les Maquetes.
L'import de la visita serà de 100 €  (nombre màxim per visita : 50 nens)